Kentalis Amsterdam biedt diagnostiek, zorg en onderwijs aan mensen met communicatieproblemen zoals spraak- en taalproblemen, doofheid en slechthorendheid, en autisme in combinatie met communicatieproblemen. Het doel is om hen te helpen beter te communiceren en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

Kentalis

Locatie:Amsterdam
Tarief:20,- per uur
Uren:12 tot 24 uur per week

Kentalis Weerklank in Amsterdam biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen met taalontwikkelingsstoornissen en/of gehoorproblemen, met of zonder bijkomende beperkingen. Kentalis heeft drie verschillende behandelvormen voor deze doelgroep.

Weerklank is gespecialiseerd in kinderen met een communicatieve meervoudige beperking (CMB), wat betekent dat zij doof of slechthorend zijn (en/of problemen hebben met spraak en/of taal) in combinatie met andere problemen. De locatie biedt dagbehandeling, logeeropvang en residentiële zorg (behandeling met verblijf). De nieuwe locatie heeft zes woongroepen en vier individuele appartementen met in totaal 40 bedden. De cliënten van Weerklank zijn momenteel tussen de 5 en 40 jaar oud.

Ouders en gezinnen kunnen bij Kentalis Weerklank terecht voor vragen over de opvoeding van hun kind of passende manieren van communiceren. Kentalis biedt een breed scala aan behandelingen voor kinderen, jongeren en volwassenen, zoals speltherapie en praktische pedagogische gezinsbehandeling.

De medewerkers van het Communicatie Behandelteam bieden communicatieonderzoek en ambulante zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen die vastlopen in verschillende situaties. Kentalis kijkt naar de mogelijkheden van het individu en de omgeving en streeft ernaar de communicatie te verbeteren en te verstevigen, zodat cliënten volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het Communicatie Behandelteam werkt ambulant en is actief in de regio's Amsterdam, Zoetermeer en Utrecht.

Kentalis Weerklank is er voor cliënten van 4 tot 23 jaar met ernstige spraak- en/of taalproblemen, slechthorendheid of doofheid, cliënten met een communicatieve meervoudige beperking (CMB) en cliënten met een taalontwikkelingsstoornis, doofheid, slechthorendheid of doofblindheid in combinatie met andere beperkingen en/of problemen. Kentalis is er ook voor hun behandelaren, leerkrachten, verwijzers en ketenpartners.

Meld je aan

Liever bellen?

023-2014222

De Tamarinde Zorg Coöperatie UA

Robertus Nurksweg 5

2033 AA Haarlem